Integritetspolicy

Genom att använda vår webbplats och eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Axelhed Förarutveckling AB behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen axelhed.com samt våra produkter och tjänster.

Denna integritetspolicy gäller för både alla som använder webbplatsen axelhed.com samt våra eller våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Axelhed Förarutveckling AB med organisationsnummer 556687-5026 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

Samtycke
Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Axelhed Förarutveckling behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Axelhed Förarutveckling. I sådant fall kommer Axelhed Förarutveckling inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Avtal
Köper du produkter och/eller tjänster från Axelhed Förarutveckling behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse
Vissa lagar eller regler gör att Axelhed Förarutveckling som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning
Axelhed Förarutveckling kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Axelhed Förarutveckling ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

Hur vi samlar in personuppgifter

Axelhed Förarutveckling samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på axelhed.com och vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.

Axelhed Förarutveckling samlar dessutom icke-personlig information vid besök på axelhed.com. Läs mer om detta under rubriken Cookies.

Hur vi bevarar personuppgifter

Personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt CRM/affärssystem kopplat till tillhörande företag och företagsuppgifter.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

Varför vi bevarar personuppgifter

Axelhed Förarutveckling bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
 • Förbättra kundupplevelsen
 • Tillhandahålla god service
 • Leverans av beställningar
 • Marknadsföring
 • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Axelhed Förarutvecklings produkter och tjänster
 • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
 • Administration och förbättring av axelhed.com

Hur länge vi bevarar personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Axelhed Förarutveckling sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Axelhed Förarutveckling kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Axelhed Förarutvecklings rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

Delning av personuppgifter till tredje part

Axelhed Förarutveckling kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Axelhed Förarutveckling kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Axelhed Förarutveckling räkning, exempelvis samarbetspartners och IT-leverantörer. Axelhed Förarutveckling för över personuppgifter till IT-leverantör inom EU/EES som är värd för, utvecklar och ger support för vårt CRM/affärssystem.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Axelhed Förarutvecklings rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Axelhed Förarutveckling vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Axelhed Förarutveckling säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

Skydd av personuppgifter

Axelhed Förarutveckling har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

De anställda hos Axelhed Förarutveckling är skyldiga att följa Axelhed Förarutvecklings regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

Cookies

Axelhed Förarutveckling använder sig av så kallade cookies på axelhed.com. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på axelhed.com för att kunna:

 • se information som besöksstatistik
 • se vilka operativsystem som används
 • se vilka webbläsare som används
 • se hur webbplatsen används av våra besökare

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av axelhed.com som avsett.

Om webbplatsen

Webbplatsen är producerad av Total Media & Reklam, en reklam- och webbyrå i Norrköping som förutom webbdesign arbetar med grafisk produktion, företagsprofilering och digital marknadsföring i form av sökmotoroptimering, sökordsannonsering och annonsering via sociala medier.

Axelhed Förarutveckling som personuppgiftsbiträde

Det kan uppstå tillfällen där Axelhed Förarutveckling inte är personuppgiftsansvarig utan agerar personuppgiftsbiträde åt tredje part.

I dessa fall behandlar Axelhed Förarutveckling personuppgifter enligt de instruktioner Axelhed Förarutveckling fått av den personuppgiftsansvarige. Vi kan i dessa situationer inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna integritetspolicy men Axelhed Förarutveckling kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Axelhed Förarutveckling få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Axelhed Förarutveckling förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Kontaktinformation

Axelhed Förarutveckling ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till info@axelhed.com eller Axelhed Förarutveckling, Vallonvägen 8, 612 30  FINSPÅNG, med märkning ”Att: Integritetsansvarig”.

Uppdaterades: 2018-06-19