Körtest

Körtest för blivande trafiklärare på YAs trafiklärarutbildning

https://ya.se/yrkeshogskola/trafiklarare-distans/

Körtestet pågår under 60 minuter och inkluderar även självvärdering före och efter körningen.
Du får ditt resultat direkt och du skickar själv in din blankett till: trafiklarare@ya.se

Bedömningsområden:

Manövrering
Trafikregler/samspel
Trafiksäkerhet/beteende
Miljö/sparsam körning

För att bli behörig till trafiklärarutbildningen krävs minst betyg 2 på alla bedömningsområden.
Betyg 1. brister inom bedömningsområdet
Betyg 2. genomgående bra inom bedömningsområdet
Betyg 3. genomgående mycket bra inom bedömningsområdet.

Välkommen att kontakta oss för bokning och mer information.
011-186160 eller info@axelhed.com