Taxi

För att få arbeta som taxiförare måste du ha taxiförarlegitimation.
Proven på Trafikverket för taxiförarlegitimation består av två teoretiska delprov och ett körprov.
Läs mer om proven på Trafikverkets hemsida. Du hittar även information på Transportstyrelsens hemsida.

Taxi-paket

  • Teoripaket för självstudier
  • 3 körlektioner á 60 min
  • Hyra av bil vid körprov

Innehåll körlektioner
Lektion 1: Bilens säkerhetsutrustning med fokus taxikörning, sparsam körning, trafikens grunder
Lektion 2: Tekniska hjälpmedel (GPS-körning), muntlig beskrivning av resmål
Lektion 3: Passagerarvänligt, Stanna/Parkera/Vändning

    Pris: 5600 kr

Priser

Teoripaket för självstudier1600 kr
Teoricoach 30 minuter fysisk träff på trafikskolan400 kr
Teoricoach 50 minuter fysisk träff på trafikskolan eller via Zoom650 kr
Körlektion TAXI 60 minuter1200 kr
Hyra av fordon vid uppkörning1200 kr
 
Innehållet i våra teoricoacher kan bestå av följande ämnen
– Trafiksäkerhet och beteende
– Trafiklagstiftning
– Taxilagstiftning
– Kör och vilotider